Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas

Finansų maklerio numeris, Licencijavimas

Mokymosi programa apima kompetencijų reikalavimus visoms penkioms BFAA licencijoms gauti.

brent eurų poros prekyba prekybos mokymo vaizdo samouczkai

Mokymosi programą sudarė BFAA peržiūros valdyba ir investavimo, draudimo bei teisės srities specialistų grupė.

Programą patvirtino BFAA valdyba.

finansų maklerio numeris

BFAA siekia, kad kandidatai turėtų visas galimybes sėkmingai laikyti testą minimalaus trikdymo aplinkoje. Klausimams atsakyti yra pakankamai laiko, finansų maklerio numeris kandidatai galėtų atsakyti visus klausimus. BFAA paruošė mokymosi medžiagą, skirtą pasiruošti egzaminams.

Mobiili Peamenüü

Vieta — Vilniaus kooperacijos kolegija, Konstitucijos pr. Investment Advisor egzaminas atitinka Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir poįstatyminiuose aktuose bei ESMA gairėse numatytus reikalavimus ir jį išlaikę asmenys bus pripažinti kaip turintys reikiamą finansų maklerio kvalifikaciją.

finansų maklerio numeris

Egzaminas yra vykdomas kompiuteriniu būdu ir numatyta 7 vietos. Kita numatyta egzamino data yra d.

5 minutės finansų: Kuo skiriasi makleris nuo brokerio?

Kokius dokumentus ir iki kada juos reikia pateikti? Norintys laikyti egzaminą, turi pateikti šiuos dokumentus el. Prašymo forma  čia. Dokumentą, įrodantį, kad sumokėta nustatyta įmoka už egzamino laikymą.

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, priklausantis NFMA. Asmenys, susiję su Asociacijos nariu. Asociacijos nario stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, akcininkai, turintys daugiau kaip 10 procentų balsų, vadovai ir finansų makleriai.

Testavimo paskyra prie testing. Atšaukimo politika Egzaminui reikia pasiruošti.

UAB FMĮ „DV INVEST“

Jeigu matysite, kad nespėjate pasiruošti, informuokite info bfaa. Jūs turite teisę vieną kartą perkelti egzamino laiką kitai datai; kitas egzaminas numatytas d.

Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tą pačią prasmę kaip Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų ir Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymuose. Lietuvos bankas finansų maklerio įmonės licenciją išduoda Lietuvos Respublikoje įsteigtoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, ketinančioms verstis finansų maklerio įmonės veikla, taip pat ne valstybėje narėje licencijuotoms finansų maklerio įmonėms, ketinančioms teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje. Licencija išduodama neribotam laikui ir negali būti perleidžiama. Mokestis už finansų maklerio įmonės licencijos išdavimą mokamas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka.

Informuoti reikia iki 15 dienų prieš egzaminą. Egzaminas įvyks, jei bent penki dalyviai užsiregistruos finansų maklerio numeris datai.

prekyba paveikslėlių tema užsidirbti pinigų iš naujo verslo idėjų

Ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki egzamino pradžios, mes pranešime, jeigu egzaminas bus atšauktas. Tokiu atveju, galėsite pasirinkti kitą egzamino datą.

Finansų maklerio skyrius

Koks egzamino mokestis? Egzamino pasiruošimo ir laikymo paketas, kurį sudaro mokymosi medžiaga, pavyzdiniai klausimai ir vienas egzamino laikymas, kainuoja Eur.

sintetinių jungčių variantas brokerių sąrašą

Egzamino perlaikymo mokestis Eur. Kur sumokėti?

Investicinių paslaugų teikimas — licencijuojama veikla 1. Nuolat ir profesionaliai teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje gali tik finansų maklerio įmonės, turinčios priežiūros institucijos ar kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą finansų maklerio įmonės licenciją, taip pat Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotos kredito įstaigos, jeigu kredito įstaigos licencija suteikia teisę teikti investicines paslaugas, ir finansų patarėjo įmonės, turinčios priežiūros institucijos išduotą finansų patarėjo įmonės licenciją. Finansų maklerio įmonės licenciją turinti bendrovė vadinama finansų finansų maklerio numeris įmone. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma rinkos operatoriui, administruojančiam daugiašalę prekybos sistemą ir neketinančiam teikti kitų investicinių paslaugų. Tokiu atveju rinkos operatoriui licencija neišduodama, tačiau jis turi teisę administruoti daugiašalę prekybos sistemą tik po to, kai priežiūros institucija įsitikina, kad rinkos operatorius atitinka šiame skirsnyje išskyrus šio įstatymo 11 straipsnį nustatytus reikalavimus ir apie tai praneša rinkos operatoriui.