Pitagoro darna

Kas yra kiti variantai

Klausimai dėl vyriškų pavardžių formų Kaip kreiptis į vyrą, pavarde Sakalas? Kreipinys: Sãkalai! Tačiau tikriniai daiktavardžiai, reiškiantys vyrų vardus ir pavardes, vienaskaitos šauksmininke turi galūnę -ai, pvz.

Pitagoro darna

Gintaras — Gintarai! Kazlas — Kazlai! Gutauskas — Gutauskai! Kaip kreiptis į sutuoktinius: Daũkšos ar Daukšaĩ?

Vyriškųjų pavardžių daugiskaita su kirčiu galūnėje žymi šeimas, poras, pvz. Taigi kreipiamasi į ponus Daukšas — Daukšaĩ! Poros vadinamos ne tik pagal vyro pavardę, bet ir pagal vyro vardą, pvz. Tos pačios pavardės su kirčiu kamiene žymi tik vienos pavardės vyrų daugį, pvz.

Plačiau žr. Klausimai dėl vardo ir pavardės registravimo Asmens gimimą, asmens mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės motinystės pripažinimą ir nustatymą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą ir asmens lyties pakeitimą registruoja civilinės metrikacijos įstaigos, plačiau žr. Dažnesni klausimai: Ar galima dukrai duoti vardą Anna?

Jump to navigation Jump to search Pitagoro darna muzikoje yra vadinama garsų derinimo sistemakurioje visi intervalai gali būti išvedami remiantis pagrindiniu kvintos intervalu, kurio garsų dažnių santykis lygus Šios darnos atradimas ir formalizavimas yra priskiriami senovės graikų matematikui Pitagorui ir jo mokiniams, iš ko ir atsirado jos pavadinimas.

Metrikacijos skyrius nesutinka rašyti nn. Lietuvių kalboje geminatų dviejų vienodų priebalsių junginio vengiama: susidūrus dviem vienodiems priebalsiams vienas iš jų paprastai išnyksta būna, kad rašte išlaikomas morfemų sandūroje, pvz. Iš kitų kalbų perimti žodžiai ar vardai taip pat nuo seno rašomi su viena priebalse, o jų kilmė ar etimologija įtakos priebalsių rašymui neturi. Instrukcijos § 25 nustato, kad rusų kalbos dvigubosios priebalsės į lietuvių kalbą transkribuojamos viena priebalse.

Lygiai taip pat dvigubosios priebalsės naikinamos adaptuojant kitų kalbų svetimvardžius ir svetimžodžius apskritai, plg. Innocentius, InnocensKamilė, Kamila  lot. Camilla ; vietovardžius — Apeninai it. Appennini, kalnaiTalinas est. Tallinn ; bendrinius žodžius —  kolona pranc. Kaip sudaromos už kitataučių ištekėjusių moterų pavardės iš nelietuviškos kilmės vyro pavardės?

Registruojant mišrią santuoką skirtingų tautybių asmenų ir iškilus moterų pavardžių klausimui, patartina atsižvelgti į vyro giminės moterų pavardžių tradiciją: už lietuvių ištekančių kitataučių moterų pavardės dažniausiai sudaromos pagal lietuvių kalbos taisykles, o už kitataučių ištekančių moterų pavardės gali būti sudaromos kas yra kiti variantai pagal lietuvių kalbos taisykles, arba pagal kalbos, iš kurios atsinešama pavardė, taisykles t. Pavyzdžiui, vyro pavardė Avdejevas: žmonos pavardė gali būti pagal lietuvių kalbos taisykles Avdejevienė ar Avdejevė arba, atsižvelgus į pavardės rusišką kilmę vyro ir jo senelio pavardė rus.

Pasirinkus dvigubą pavardę pavardė galėtų būti, pvz. Arba tėčio pavardė yra Fedč yra nelietuviškos kilmės ir nesugramatinta, t. Fedč arba, pavyzdžiui, Kubiliūtė-Fedč. Žinoma, asmens pageidavimu galima pavardė ir pagal lietuvių kalbos taisykles, pvz.

Apie raktinių žodžių atitikties parinktis

Arba tėčio pavardė yra Čaika, tai dukters pavardė galėtų būti arba Čaikaitė dar Čaikėnes ši  pavardė jau tarpukariu fiksuota tarp Lietuvos gyventojų ir, nors pagal kilmę slaviška,  jau yra prisitaikiusi prie lietuvių kalbos fonetikos, rašybos ir darybos.

Dabartiniai Gyventojų registro duomenys rodo, kad oficialiai funkcionuoja išvestinės moterų pavardės Čaikaitė ir Čaikienė. Arba, jei giminės dokumentai liudija, kad šioje konkrečioje giminėje moterų kas yra kiti variantai forma Čaika, tęsiant tradiciją, tokios pat formos galima pageidauti ir dukrai taip pat ir žmonai.

Dar atkreiptinas dėmesys, kad jei kitataučio vyro pavardė su galūne -a, tai nebūtinai ir moters pavardė galės likti su galūne -a. Pavyzdžiui, vyro pavardė Moniuška — sulietuvinta iš lenk. Moniuszko: pagal perrašos  iš slavų kalbų pvz.

Kita apie Bogdanov pavadinimų kilmė, "Dievo duotas" ar yra ten kiti variantai?

Tomenko — suliet. Tomenka, Tomenkai Ivanenka, Ivanenkai Tomenko, ukr. Taip pat ir už Moniuškos ištekėjusios moters pavardė gali būti Moniuškienė dar Moniuškė arba Moniuško. Vyro ar tėvo pavardė be lietuviškos galūnės, o žmonos ar dukters pavardę pageidaujama lietuvinti. Kaip sudaromos moterų pavardės tokiais atvejais?

Sudaroma pagal įprastas taisykles, tik iš adaptuotos su lietuviška linksnio galūne vyriškosios pavardės formos. Pavyzdžiui, vyro pavardė Jaroslav —adapt. Jaroslavas, taigi moteriškos pavardės būtų Jaroslavienė, Jaroslavaitė ar Jaroslavė.

Vardo ir ar pavardės tapatumo klausimai Kalbos komisijos nuomone, vardo ir pavardės variantų įvairavimas to paties ar su tuo pačiu asmeniu susijusiuose dokumentuose neturėtų kelti abejonių identifikuojant asmenį, tačiau nustatyti asmens tapatybę nėra Komisijos kompetencijos dalykas.

Ekonomiškumas Gražiai atrodo ir puikiai veikia.

Asmens tapatybę nustato teismas. Pagal Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos m. Nesugramatintos ir sugramatintos vardo ir pavardės formų atsiradimas to paties asmens dokumentuose neturi kelti abejonių dėl asmens tapatybės. Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukciją. Tėvavardžių lietuvių kalboje nėra, žr.

Jei Lietuvos Respublikos piliečiai, lankydamiesi ar gyvendami užsienyje, patiria sunkumų dėl skirtingų šeimos giminės narių pavardžių formų, gali kreiptis kas yra kiti variantai komisiją pažymos dėl šeimos pavardės tapatumo, komisija gali patvirtinti, kad, pavyzdžiui, Petrauskas, Petrauskienė, Petrauskaitė yra vienos šeimos pavardės, kurių bendras kamienas Petrausk- o kiti formantai nurodo asmens lytį ir iš dalies — šeiminį statusą.

Tokia lietuvių kalbos Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos pavardžių darybos sistema sena, susiformavusi per kelis šimtus metų ir įtvirtinta oficialiojoje vartosenoje. Dažniausios asmenvardžių formų įvairavimo priežastys 1. Skirtingų kalbų vardynas. Lietuvių kalbos vardyne yra vardas Joana, kilęs iš sulotyninto hebrajiško vardo Joanna arba Johanna, taigi dokumentuose — to paties vardo trys variantai; b Helena ir Elena: Helena ir Elena yra to paties vardo variantai, lietuvių kalboje paplitęs variantas Elena, tačiau lenkų, vokiečių, olandų ir kai kurių kitų Europos kalbų vardynuose jis rašomas su raide h žr.

Vardo variantų trumpųjų, tarminių vartojimas to paties asmens dokumentuose.

kas yra kiti variantai dvejetainių opcionų prekybininkų tinklaraštis

Maria, Marijona — iš dvigubo vardo Maria-Anna žr. Kuzavinis K.

Mažoji sekunda

Lietuvių vardų kilmės žodynas. Heinrich variantai Enrikas ir Henrikas žr. Per italų kalbą it. Enriko atėjęs vardo variantas Enrikas artimesnis lietuvių kalbai, nes žodžiai su garsu h yra skolinti, tačiau ilgainiui išpopuliarėjo būtent Henrikas; d Vincentas ir Vincas: tai yra to paties vardo variantai, antrasis — pirmojo trumpinys žr.

Kitų kalbų raidynas ir gramatika.

kaip galima užsidirbti pinigų su bitcoin gauti pasirinkimą

Mažeika perrašyta į rus. Raštininkų klaidos. Tai leidžia manyti, kad kiti pavardės variantai įvairiuose dokumentuose ir laiškuose atsirado dėl raštininkų neatidumo: Pebolga, Priebalga, Priebalka, Pirbalga; Piebalgienė — Priebalgienė, Piebaldienė; Piebalgaitė — Pebalgaitė; c Peciukonis ir Pieciukonis: tai dvi tos pačios pavardės formos, atsiradusios dėl raštininkų neatidumo, galbūt ir rusų kalbos įtakos rus.

ugiprijuostes.lt - Spausdiname ant tamsių marškinėlių TIESIOGIAI

Valkininkų krašte fiksuota autentiška pavardės forma Peciukonis žr. Klaidą galėjo lemti fonetiniai reiškiniai: dėsninga, kad susidūrus tos pačios artikuliacijos priebalsių kas yra kiti variantai, šiuo atveju trims dantiniams n, d, z, vienas iš garsų gali būti netariamas arba tariamas silpnai. Taigi Brundzienė, silpnai artikuliuojant, gali skambėti kaip Brunzienė, plg.

Dėl begalūnių vardų ir pavardžių vartojimo rišliame tekste Kaip rišliame tekste vartojamos begalūnės vardų ir pavardžių formos, pvz. Pagal m.

kas yra kiti variantai

Dedamos tokios pačios galūnės kaip ir prie adaptuotų jų formų, o pridėjimo būdų yra du plačiau žr. Kokias galūnes kuriuo atveju pasirinkti, žr. Aktualiausios temos. Perraša iš kas yra kiti variantai kalbų. Galūnės paprastai nepridedamos nerišliame — ne sakinyje, ne žodžių junginyje anketose, bibliografijoje, sąrašuose ar pan. Linksnių galūnių pridėjimas prie vardo ir pavardės  rišlumo tikslais — norint kalbos gramatinėmis priemonėmis parodyti žodžių ryšius sakinyje — taikomas ne tik lietuvių, bet ir kitose linksnius turinčiose kalbose, pvz.

Galūnių pridėjimas asmenvardžių tapatybės nekeičia. Vardo ir ar pavardės kas yra kiti variantai ir ištaisymas Keitimas. Vardas ir pavardė oficialiai keičiami pagal Asmens vardo ir pavardės keitimo taisykles patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro m. Aktualūs teisės aktai. Pasirinktas vardas ir ar pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir ar pavardė, turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio kas yra kiti variantai vardas ir ar pavardė, — taip pat ir geriausiems vaiko interesams.

Kilus neaiškumų dėl asmenvardžių darybos, turi būti prašoma Valstybinės lietuvių kalbos prekyba elektronine kas yra kiti variantai išvados.

Teisingumo ministro m.

kas yra kiti variantai

Pirmoji pavardė, dėl kurios trumpinimo atsisakant priesagos kreiptasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, buvo su slaviška priesaga -eckas. Patvirtinta, kad toji pavardė galėtų būti sutrumpinta iki baltiškojo kamieno su lietuviška linksnio galūne -ys arba -is. Nuo m.

graikų kilmės

Keitimo taisyklių 9. Dar viena naujovė nuo  m. Pavyzdžiui, Yaroshyk rus. Prašymas dėl vardo ar pavardės keitimo teikiamas civilinės metrikacijos įstaigai arba Metrikacijos paslaugų interneto svetainėje, plačiau žr.