Studentams

Mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės. Duomenų bazės | ISM

Šie procesai aktualūs asmeninei mokslininko karjerai bei institucijų, šalies ar tarptautinių regionų mokslinės veiklos mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės ir vertinimui.

Ответ на комментарии к видео "Сода внутрь?! Вред значительно превышает пользу"

Šiame puslapyje: mokslo ir mokomųjų publikacijų registravimas bei jų sąrašų sudarymas, leidinių kaip galima užsidirbti pinigų eurais kolegijos talpykloje, citavimo galimybės ir plagiato prevencija, mokslinių rezultatų vertinimas, pagalba autoriams publikuojant mokslo straipsnius, nuorodos į aktualią informaciją.

Mokslo ir mokomųjų publikacijų registravimas bei jų sąrašų sudarymas Dėstytojų mokslo, mokomosios, mokslo populiarinimo ir kitos publikacijos yra registruojamos eLABa sistemos Publikacijų duomenų bazėje pagal m. Direktoriaus įsakymu Nr. Pagal registruotus rezultatus, sudaromos individualios dėstytojo, institucijos padalinių ir visos institucijos šios veiklos ataskaitos ir įvairūs publikacijų sąrašai.

Redakcinė kolegija

Informacija apie registruotas publikacijas visiems atvira Kauno kolegijos Virtualioje bibliotekoje spragtelėjus Bibliotekos ir kiti ištekliai bei pasirinkus Mokslo publikacijos KK PDB. Priskiriant publikacijos rūšį, reikia naudotis eLABa publikacijų tipų klasifikatoriumi. Priskiriant mokslo sritį ir kryptį, reikia naudotis  Mokslo sričių ir krypčių sąrašu.

mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės

Pateiktą informaciją tikrina, papildo ir jos viešinimą duomenų bazėje patvirtina bibliotekos informacijos specialistas. Šiuo atveju, informaciją apie publikaciją eLABa Publikacijų duomenų bazėje pildo bibliotekos Informacijos specialistas. Publikacijų sąrašus dėstytojas gali gauti savarankiškai eLABa Publikacijų duomenų bazėje arba paprašęs bibliotekos Informacijos specialisto.

Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas. Paraiškos priimamos nuolat. Paramos paskirtis Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai; taip pat plačiau taikyti Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires.

Institucijos ir jos padalinių ataskaitas bei publikacijų sąrašus teikia bibliotekos Informacijos specialistas. Dėstytojų mokslo ir mokomųjų darbų publikavimas kolegijos talpykloje Kauno kolegijos dėstytojų mokslo ir mokomieji darbai vertinami ir eLABa publikacijų duomenų bazėje registruojami tik tuomet, kai jie yra viešai publikuoti spausdinta ar skaitmenine forma.

Mokslinė komunikacija

Teikiant leidinį publikavimui, būtina užpildyti ir pasirašyti autorių garantinį raštą, jeigu prieš tai leidinys nebuvo išleistas kolegijos Reklamos ir medijų centre. Asmeniškai iš mokslininkų, per mokslininkų socialinius tinklus pvz.

  1. Pinigų uždirbti patarimų
  2. Straipsnio pavadinimas: Kalio trąšų iš atsinaujinančių šaltinių panaudojimas augalų tręšimui Autoriai institucija : dr.

Šaltinių aprašų, citavimo ir literatūros sąrašų automatinio sudarymo, informacijos saugojimo ir tvarkymo galimybės: Galite nusikopijuoti šaltinio aprašą iš EBSCO prenumeruojamų duomenų bazių, Virtualios bibliotekosScholar Google.

Galite naudotis šaltinių citavimo įrankiais, pvz.

užsienio pasirinkimo sandoriai

Mokslinių rezultatų vertinimas Mokslometrija Moksliniai rezultatai vertinami pagal kokybinius ir kiekybinius kriterijus, todėl dažnai analizuojami pagal pasirinktais kriterijais nustatytą vertingumą. Mokslo publikacijų vertės nustatymas šiuo metu yra itin aktualus mokslometrijos diskusijų objektas. Tradicinis mokslo vertinimas susietas su mokslinių publikacijų recenzavimo bei žurnalų, straipsnių ir autorių citavimo analizės procesais.

Šie vertinimo metodai kritikuojami dėl subjektyvumo, citavimo duomenų bazės kaip vertinimo šaltinio pasirinkimo ir kt.

Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas

Mokslinių rezultatų vertinimo kriterijai Mokslo komunikacijoje vertinami straipniai iš recenzuojamų mokslo žurnalų ir konferencijų leidinių. Vertingiausios yra recenzuotos mokslo publikacijos, paskelbtos leidiniuose įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes ir turinčiuose kuo didesnius cituojamumo rodiklius. Kadangi kiekviena mokslo publikacijų duomenų bazė turi ribotą registruotų leidinių skaičių, cituojamumo rodikliai atspindi tik tos konkrečios duomenų bazės duomenis.

elektroninės piniginės adresas

Mokslinės publikacijos gali turėti kelių duomenų bazių cituojamumo rodiklius. Lietuvoje labiausiai vertinami mokslininiai straipsniai publikuoti žurnaluose, kurie turi cituojamumo rodiklius Clarivate Analytics JCR ir Scopus duomenų bazėse.

Turite klausimų?

V ; Kasmetinis universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentas LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas m. Altmetrija Didėjant socialinei sąveikai, plėtojasi alternatyvūs moklo rezultatų vertinimo kriterijai — altmetrijos kiekybiniai rodikliai, kurie gali pateikti išsamesnę informaciją mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės mokslinių dokumentų naudojimą kiek kartų publikacijos buvo peržiūrėtos, skaitytos, išsaugotos, cituotos, mokslinių straipsnių pasirinkimo galimybės, rekomenduotos, pasidalintos, išsaugotos jų bibliografinės nuorodos, parašyta apžvalgų, vikis straipsnių, įkelta vaizdo įrašų, spragtelėta patiktukų ir kt.

Mokslinės informacijos poveikis ir poreikis gali būti atskleidžiamas Altmetric. Mokslinė bendruomenė dar nėra apsisprendusi dėl altmetrijos rodiklių standartizavimo ir naudojimo formaliajame mokslo vertinime, tačiau jie jau pateikiami įvairiose duomenų bazėse.

Seminaras „Mokslo publikacijų sklaida ir vertinimas“

Atkreiptinas dėmesys, jog mokslo vertinimo nuostatos skiriasi pagal mokslo sritis. Rinkdamiesi leidinį straipsniui publikuoti, turite: patikrinti ar žurnalas bei leidėjas yra patikimas žr.

Informaciją apie mokslo žurnalų referavimą duomenų bazėse galite pažiūrėti šiuose sąrašuose:.