Karalienė Silvija apie prekybą žmonėmis: jeigu nebūtų paklausos, nebūtų ir pasiūlos

Pasiūlos ir paklausos prekyba

Ar elastingumas, lygus —3, yra didesnis ar mažesnis už elastingumą, lygų —2?

Jei prekės absoliutusis paklausos elastingumo didumas už 1 didesnis, tai sakome, kad paklausa elastinga. Jei jis už 1 mažesnis, tai sakome, kad paklausa neelastinga.

Prekės samprata, jos pasiūlos ir paklausos veiksniai

Jei elastingumas tiksliai lygus —1, tai yra vienetinio elastingumo paklausa. Įsivaizduokime elastingumą kaip pareikalauto kiekio jautrumą kainai, ir bus lengva atsiminti sąvokų elastinga ar neelastinga prasmę. Apskritai, paklausos elastingumas priklauso nuo to, kiek prekė turi artimų pakaitalų.

pristatymo variantas yra

Paimkime kraštutinį atvejį — pavyzdį su raudonais ir mėlynais pieštukais. Tarkime, kad visiems vartotojams šios prekės yra tobulieji pakaitalai. Tada, jei kažkiek yra perkama kiekvienos iš jų, tai turi būti parduodama už tą pačią kainą.

pasiūlos ir paklausos prekyba

Pagalvokime, kas atsitiktų pasiūlos ir paklausos prekyba pieštukų paklausai, jei jų kaina pakiltų, o mėlynųjų išliktų ta pati. Aišku, jog jų paklausa nukristų iki 0 — raudonų pieštukų paklausa yra labai elastinga, nes jie turi tobuląjį pakaitalą.

Prekei turint daug artimų pakaitalų, reikėtų tikėtis, kad jos paklausos kreivė turėtų būti labai jautri kainos pokyčiams.

pasiūlos ir paklausos prekyba

Kita vertus, jei prekei artimų pakaitalų yra mažai, tai jos pasiūlos ir paklausos prekyba gali būti gana neelastinga. Paklausos elastingumas apibūdina pirkėjų reakciją į kainų pasikeitimus, tuo tarpu pasiūlos elastingumas apibūdina pardavėjų reakciją.

prekybos pasaulis

Siūlomo parduoti prekių kiekio procentinis pokytis yra didesnis už kainos procentinį pokytį. Siūlomo kiekio procentinis pokytis yra lygus kainos procentiniams pokyčiui. Siūlomo kiekio procentinis pokytis yra mažesnis už kainos procentinį pokytį.

pasiūlos ir paklausos prekyba

Įsidėmėkime, kad, kylant kainai, didėja ir siūlomų parduoti prekių kiekis. Vadinasi, bendrosios pajamos PxQ didėja nepriklausomai nuo pasiūlos kreivės elastingumo.

Pasiūlos elastingumas yra nepanašus į paklausos elastingumą.

Mokslo kryptys

Juos skiria vienas svarbus požiūris. Negalima nieko tvirtinti apie pasiūlos elastingumą, tiriant bendrųjų pajamų reakciją į kainos pokytį. Pasiūlos elastingumui nustatyti naudojamas paprastas Jei.

pasiūlos ir paklausos prekyba bnomo brokerio apžvalga