Įtvarai ir ortezai

Pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu

Taisyklės ir sąlygos

Prekybos taisyklės Bendrosios nuostatos 1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkimo — pardavimo sutarties sudarymo momentas 1.

nedidelė investicija į internetą

Susidarius  svarbioms   aplinkybėms,   Pardavėjas   gali   laikinai  arba  iš  viso  nutraukti  e-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pirkimo taisyklės

Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už patvirtintą užsakymą per 1 vieną darbo dieną.

eterio algoritmas pamm sąskaita nuo 100 usd

Užsakymas išsiunčiamas Pirkėjui tik gavus apmokėjimą, išskyrus tuos atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas kurjeriui pristatymo metu. Visus pranešimus tarp šalių siųsti Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Bendrosios nuostatos 1. SOLEMLUX parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. SOLEMLUX nustačius, kad Pirkėjas ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų prekių, sutartis laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui ar kitam prekes Pirkėjo adresu atsiimančiam asmeniui nėra perduodamos, o už šias pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu sumokėti pinigai jei už prekes buvo sumokėta jų užsakymo metu grąžinami Pirkėjui per 20 dvidešimt darbo dienų nuo planuotos pristatymo dienos. SOLEMLUX neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu tris darbo dienas, jei Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

ugiprijuostes.lt: ne mes sugalvojome tvarką tikrinti visų alkoholio pirkėjų dokumentus

Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pardavėjas neatsako už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo e-parduotuvėje esančias nuorodas.

oficialus būdas užsidirbti pinigų internete

Pardavėjas neatsako už Vartojimo kredito sutarties, sudarytos tarp lizingo bendrovės ir Pirkėjo, turinį bei Vartojimo kredito sutarties pagrindu kylančių lizingo bendrovės ir Pirkėjo tarpusavio įsipareigojimų vykdymą. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Kompresinė terapija

Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

eterio algoritmas išankstinis 24opton opciono uždarymas

Pirkėjo teisės 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka. Pirkėjas   turi   teisę   atsisakyti   prekių  pirkimo  —  pardavimo   sutarties,   sudarytos   su  e-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 7 septynias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu, kai sutartis sudaryta dėl: 2.

Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, patvirtina kad sutinka su šiomis pirkimo — finansinės nepriklausomybės koeficientas formuojant atsargas taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Prekybos taisyklės

Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu neteisingai nurodytas pristatymo adresas. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas atsako už veiksmus, tyčia ar netyčia atliktus naudojantis e-parduotuve. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims.

Bendrosios nuostatos 1.

Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės -ių būklę bei pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo — priėmimo dokumentą.

Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės -ių komplektacijos neatitikimų tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu nėra.

Prekių grąžinimas

Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Prekių kaina, apmokėjimas, pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu ir garantinės sąlygos 1. Prekių kainos e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš jo pasirinktų būdų: 2.

Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymą už prekes grynaisiais pinigais jų pristatymo metu, turi turėti tikslią pinigų sumą, tačiau prekes pristatantis kurjeris gali duoti grąžą. Pardavėjui, iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus Pirkėjo mokėjimo už prekes bei už jų pristatymą patvirtinimą, pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes grynaisiais pinigais jų pristatymo metu, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir pradedamas skaičiuoti pristatymo terminas nedelsiant, Pardavėjui apie tai patvirtinant Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu. Patvirtinus gautą apmokėjimą, informacija apie tai atsiranda užsakymo lange Internetinėje parduotuvėje. Pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu, prisijungęs prie savo užsakymo, mato kad užsakymas vykdomas ir pradėta užsakytų prekių išsiuntimo Pirkėjui procedūra.

Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste — tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią e-parduotuvės pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu.

geriausi dvejetainių opcijų strategijos vaizdo įrašams

Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Apmokėjimas banko pavedimu — tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs išankstinio mokėjimo sąskaitą - užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į e-parduotuvės banko sąskaitą kuri nurodyta išankstinio mokėjimo sąskaitoje - užsakyme.

Pirkimo taisyklės

Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga — tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas fizinis asmuo ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo e-parduotuvėje finansavimo. Tik gavęs apmokėjimą už prekes Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas pasinaudojimas pirkėjo pasirinkimu prekių pristatymo terminas.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo transportavimo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį bei į tai, ar pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga.

Skip links

Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

  1. Prekių grąžinimas Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo — pardavimo sutarties, tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas 1.
  2. Prekybos taisyklės – ugiprijuostes.lt
  3. Tendencijų linijos pavyzdžiai
  4. Bendrosios nuostatos 1.
  5. Naudojimosi svetaine taisyklės | isparduotuvelt
  6. Kaip suskaičiuoti dvejetainius variantus
  7. Numatomas pasirinkimo galimybių nepastovumas

Kompresinė terapija El. Gydomasias kompresines kojines ar rankoves standarinius ir spec.