ŠIANDIEN.info

Pasinaudota eurųpine galimybe

Turinys

  patikimiausios kriptovaliutos

  Lietuvos laiku priimamos paraiškos projektų finansavimui. Siektina, kad jaunimo mainai didintų socialinę įtrauktį — todėl skatinama į projektus įtraukti daugiau dalyvių, turinčių negalią, esančių iš nutolusių Lietuvos regionų, patiriančių ar esančių rizikos grupėje patirti diskriminaciją, atstovaujančių tautinėms ir kitokioms mažumoms, pan. Jaunimo mainų projektuose svarbu skirti dėmesį jaunų žmonių kompetencijų kėlimui šiuo metu papildomas dėmesys galėtų būti skiriamas kritinio mąstymo vystymui, medijų raštingumui skatinti, darbui su skaitmeniniais įrankiais.

  pasinaudota eurųpine galimybe

  Jaunimo mainų projektai privalo būti priemone tapkultūriniam, tarpreliginiam dialogui palaikyti ir plėtoti. Daugiau Jaunimo darbuotojų mobilumas. Paraiškos turi būti parengtos bendradarbiaujant organizacijoms, kurios tiesiogiai dirba su jaunais žmonėmis, siekia jaunimo darbuotojų kompetencijų didinimo, atvirojo, mobiliojo ir darbo su jaunimu gatvėje gerosios patirties pasinaudota eurųpine galimybe grupėje ar per pažintinius vizitus.

  pasinaudota eurųpine galimybe

  Paraiškose turėtų būti atsižvelgiama į inovacijas darbo su jaunimu srityje ir kompetencijų skaitmeninio darbo su jaunimu metodologijos panaudojimo srityje didinimą.