kelionių – Terminų žodynėlis

Pasirinkimo terminų žodynėlis,

A Administratorius Darbuotojas, prižiūrintis informacinę sistemą, jos infrastruktūrą, tvarkantis pasirinkimo terminų žodynėlis bazės turinį, suteikiantis prieigos teises prie duomenų, užtikrinantis jos veikimą ir elektroninės informacijos saugą. Šaltinis: Dagienė V. Atminties institucija Archyvas, biblioteka, muziejus ar kita institucija, dalyvaujanti formuojant, integruojant ir skleidžiant žmonijos kultūrą, užfiksuotą kultūros paveldo objektuose.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Atviroji prieiga angl. Atvirojo kodo programa, arba atviroji programa angl. Aukštesnio lygmens terminas, arba tėvinis terminas angl. Autorių teisės angl. Autorių teisės apima kūrinių skelbimo, platinimo ir atlygio autoriui tvarką.

pasirinkimo terminų žodynėlis

Autorių teisių apsaugos ženklas, arba autoriaus teisių ženklas angl. Jį sudaro trys elementai: apskritime arba lenktiniuose skliaustuose įrašyta raidė C, autoriaus arba kito autorių teisių subjekto vardas pavadinimas pasirinkimo terminų žodynėlis kūrinio pirmojo išleidimo metai. Šiuo ženklu paprastai pasirinkimo terminų žodynėlis turtinių autorių teisių turėtojas. B BAVIC Bendras asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos tezauras Bendras asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos žodynas, nurodantis prasminius jame suvestų duomenų tarpusavio ryšius.

Tezaure išskirtos 5 duomenų grupės: asmenvardžiai, vietovardžiai, kolektyvai, laikotarpiai, temos. BAVIC tezauro paskirtis — integruotas Lietuvos paveldo skaitmeninimui aktualių dabarties ir istorinių chronologijos, geografijos ir biografinių duomenų pateikimas ir valdymas.

Terminų žodynėlis

BAVIC buvo sukurtas m. C CMYK angl. ŽPGJ Spalvų modelis, kuriame visos spalvos gaunamos maišant žydrą, purpurinę, geltoną ir juodą spalvas. Naudojamas spaudoje. Sulietuvinta forma ŽPGJ spalvų pavadinimų žydra, purpurinė, geltona, juoda pirmosios raidės vartojama retai.

Šaltiniai: Dagienė V. D Daugialypė terpė angl. Šaltinis: Kapleris I. Laužikas, Vilnius: Vilniaus universitetas, Akademinė leidyba,p. Daugkartinio įrašymo kompaktinis diskas CD-RW Kompaktinis diskas, į kurį įrašytus duomenis galima ištrinti ir į jų vietą įrašyti naujus. Domenas Unikalus interneto svetainės adresas internete pvz.

Šaltinis: Stankevičiūtė G. Gairių versija 2. Mukienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus,p. Dpi angl. Nuo taškų skaičiaus priklauso skaitmeninio vaizdo kokybė. Duomenys angl. Duomenų bazė angl.

pasirinkimas

Duomenys gali būti įvairūs: tekstai, paveikslai, garsai ir kt. Duomenų bazė pasiekiama kompiuteriu.

pasirinkimo terminų žodynėlis

Duomenų bazės trumpinys — DB. Šaltiniai: Laužikas R. Dvimatis objektas 2D Objektas, kurio duomenys yra išdėstyti plokštumoje, dviejų matmenų dažniausiai ilgis ir plotis erdvėje pvz.

pasitikėjimo valdymo tarpininkų reitingas kaip atspėti dvejetainiuose variantuose

Šaltinis: Laužikas R. E Elektroninė paslauga Nuotoliniu būdu, pasinaudojant įvairiais informacinių ir ryšių technologijų kanalais ir priemonėmis pvz. Elektroninę paslaugą inicijuoti gali tiek paslaugos gavėjas, tiek paslaugą teikianti institucija be atskiro paslaugos gavėjo kreipimosi ir sutikimo.

Administracinių ir viešųjų paslaugų portalas www. Vienas iš pasirinkimo terminų žodynėlis šio portalo tikslų — pasiekti, kad interneto naudotojams būtų laisvai prieinama kuo daugiau informacijos apie skaitmeninius Europos kultūros paveldo objektus.

Portale rodoma daugiau nei 30 milijonų Europos kultūros ir mokslo įstaigų objektų, kurie pristato Europos istoriją ir kultūrą nuo seniausių laikų iki šių dienų.

  1. Kas yra Pasirinkimas? | Terminų žodynas
  2. Skaitmeninimo terminų žodynėlis - Muziejinių vertybių skaitmeninimas
  3. kalbos namai - Pasirinkimas ar pasirinktis? - kalbos namai

Šiuo metu tai pasirinkimo terminų žodynėlis pasaulyje socialinis tinklas internete. Failas angl. Forumas Virtuali bendravimo svetainė, kurioje keičiamasi patirtimi, mintimis.

Skaitmeninimo terminų žodynėlis

Dažniausiai internetinis forumas turi tam tikrą temą arba kelias temas, kurias interneto naudotojai gali perskaityti ir į jas atsakyti. Šaltinis: Wikipedia, The Free Encyclopedia www. G Garso įrašas sklaidai, arba išvestinis skaitmeninis garso įrašas Koreguotas suglaudintas originalus skaitmeninis garso įrašas, skirtas viešinti, pavyzdžiui, LIMIS portale www.

Koks charakteris - tokia ir karma I-a dalis

LIMIS-M išvestiniai skaitmeniniai garso įrašai susiejami su eksponatų, bibliotekos objektų, archyvo objektų, fototekos objektų aprašais. Kvietkauskienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus,p. GIF formatas angl. Šis formatas turi ribotą spalvų skiriamąją gebą spalvastodėl netinkamas aukštos kokybės skaitmeniniams vaizdams. GIMP Atvirojo kodo vaizdų apdorojimo programa.

Naudojantis ja galima atlikti daugelį funkcijų, kaip ir dirbant programa Photoshop. H Pasirinkimo terminų žodynėlis ryšiai Ryšiai, rodantys ryšius tarp tezauro aukštesnio lygmens termino pvz. Šaltinis: Sirgedaitė D. Hierarchinis atvaizdavimas Tezauro terminų grafinis išdėstymas, atvaizduojantis aukštesnio lygmens ir žemesnio lygmens terminų ryšius.

Išorinis diskas Didelės talpos duomenų laikmena, jungiama prie kompiuterio per universaliąją jungtį. Išvestinis vaizdas Koreguotas originalus skaitmeninis vaizdas, labiausiai atitinkantis skaitmenintų objektų originalius skaitmeninius vaizdus. Vaizdo formatas — TIFF. LIMIS-M išvestiniai skaitmeniniai vaizdai susiejami su eksponatų, bibliotekos objektų, archyvo objektų, fototekos objektų aprašais.

Šaltinis: Aukštaitis V. Peržiūrėti vaizdo įrašus gali neprisiregistravę naudotojai. JPEG formatas kompresuoja vaizdus, tačiau prarasta informacija nepastebima arba sunkiai pastebima. K Klasifikatorius Terminų, suskirstytų į grupes pagal tam tikrus požymius, sąrašas. Komercinė programa Kompiuterinė programa, už kurios naudojimą imamas mokestis.

Įsigijus komercinę programą, negalima jos modifikuoti, platinti, nebent šiuos veiksmus, griežtai laikantis nustatytų reikalavimų, leidžia atlikti licencijos sutartis. Kompiuterizuota apskaita Objektų įtraukimas į pasirinkimo terminų žodynėlis, naudojant kompiuterinę apskaitos sistemą pvz. Šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministro m. Kompaktinis diskas CD Duomenų laikmena.

Kompaktiniame diske gali būti saugomi garso, vaizdo įrašai ir kitokie duomenys.

Žinutės: 7 Pasirinkimas ar pasirinktis? Pavyzdžiui, naudojau tokius išsireiškimus kaip pasirinkimo struktūra, pasirinkimo aibė, pasirinkimo atitiktis ir panašiai. Kolega pasiūle vietoje pasirinkimo rašyti pasirinktis. Klausimas: ar turėčiau pasinaudoti patarimu; ir jei taip, tai kodėl?

Maksimali kompaktinio disko talpa — apie MB. Kompaktinių diskų pavyzdžiai: vienkartinio rašymo kompaktinis diskas, daugkartinio rašymo kompaktinis diskas. Kompresija Duomenų pvz.

Budrys, Rasa Trainienė; Lietuvos veterinarijos akademija. Anatomijos ir histologijos katedra, Vilniaus universitetas. Zoologijos katedra. Žodynas parengtas pagal m. Skiriama aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, biologams ir veterinarijos gydytojams.

Kompresijos tikslas — pertvarkyti duomenis taip, kad jie užimtų mažiau vietos kompiuterio atmintyje ir jų persiuntimas būtų spartesnis. Kūrybinių bendrijų licencijos angl.

Creative Commons licences, arba CC licences Standartizuotos licencijos, apibrėžiančios teisinį skaitmeninių objektų naudojimą.

Šios licencijos leidžia kopijuoti, pakartotinai panaudoti, platinti, kai kuriais atvejais modifikuoti pasirinkimo terminų žodynėlis kultūros paveldo objektus, kiekvieną kartą neatsiklausus autorių ir ar autorių turtinių teisių turėtojų leidimo. Skirtingai nuo autorių teisių angl. L Įtaisas duomenims laikyti pvz. Laukas Vieta kompiuterio ekrane, kurioje įrašoma informacija arba peržiūrima įrašyta informacija. Prie mokymų sistemos prisijungę naudotojai gali susipažinti arba pagilinti žinias muziejuose saugomų objektų skaitmeninimo srityje pvz.

Mokymų sistemos adresas: www. LIMIS Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema Kompiuterinė sistema, informacinėmis technologijomis, kompiuteriais ir ryšio priemonėmis į bendrą tinklą jungianti duomenis apie Lietuvos muziejuose saugomus objektus.

Ji skirta automatizuotai muziejų rinkinių apskaitai vykdyti, saugomų objektų aprašams sudaryti, jiems susieti su skaitmeniniais vaizdais ir kita skaitmenine informacija, saugoti, archyvuoti, viešinti, keistis duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis. Be to, LIMIS visuomenei teikia ir elektronines paslaugas, susijusias su muziejuose saugomais objektais.

knygos apie algoritminę prekybą dvejetainiai opcionai atsiliepimai 24 opon