Jūsų asmens duomenų valdymas

Prekyba su konkurencija, Turgavietės nebeatlaiko prekybos centrų konkurencijos | ugiprijuostes.lt

Turinys

  padaryti satoshi

  LPĮA kreipimasis dėl kainų reguliavimo  03 24 Lietuvos prekybos įmonių asociacija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, dėl siūlymo suteikti Vyriausybei teisę prireikus nustatyti ekstremalioje situacijoje būtinų prekių ir ar paslaugų maksimalias didmenines ir ar mažmenine kainas, taip pat kitus šių prekių ir ar paslaugų pardavimo ar teikimo būtinus apribojimus.

  Asociacijos nuomone, Projekte nustatytam teisiniam reguliavimui negalima pritarti dėl toliau dėstomų motyvų.

  uždarbis internete. viso geriausio.

  Kainų prekyba su konkurencija turės neigiamą poveikį konkurencijai, tai lems būtiniausių maisto produktų kainų didėjimą Konkurencijos taryba yra savo išvadoje dėl Seime įregistruoto Kainų įstatymo papildymo 8 1 straipsniu ir 11 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr.

  Be to, prekybos įmonės bus suinteresuotos pardavinėti brangesnius produktus, kas gali iššaukti bendrą kainų lygio augimą ir padidinti infliaciją. Taigi, Konkurencijos tarybos nuomone, kuri, neabejotinai, yra aktuali ir Projekto atžvilgiu, siūloma teisinio reguliavimo priemonė turės poveikį, kuris yra priešingas jos rengėjų deklaruojamam tikslui, tai yra, dėl kainų reguliavimo sumažėsianti konkurencija lems būtiniausių maisto produktų kainų didėjimą.

  • Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo tikslas Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu siekiama riboti didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių šiuo metu tai — MAXIMA, RIMI, IKI, NORFA, LIDL rinkos galios panaudojimą ir užtikrinti maisto prekių bei gėrimų tiekėjų ir didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių interesų pusiausvyrą.
  • Dvejetainiai variantai tiesa ar fikcija
  • Lydimoji medžiaga LM 2.

  Projektas gali būti teikiamas Seimui svarstyti tik atlikus jo poveikio konkurencijai vertinimą Teisėkūros pagrindų įstatymo straipsnyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nustatytais atvejais teisės aktų projektų rengėjai atlieka teisės aktų projektų poveikio konkurencijai vertinimą. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi, kai teisės akto projektu nustatomas, keičiamas ar panaikinamas reguliavimas gali paveikti konkurenciją, teisės akto projekto rengėjas atlieka teisės akto projekto poveikio konkurencijai vertinimą.

  Pastebėtina, kad Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalies reikalavimas yra imperatyvus, tai yra neleidžiantis teisės akto projekto rengėjui pasirinkti ar atlikti teisės akto projekto poveikio konkurencijai vertinimą.

  mobiliosios dvejetainės parinktys

  Neginčytina, kad Projektas gali neigiamai paveikti konkurenciją tarp toje pačioje rinkoje veikiančių pardavėjų. Tačiau, Projektą parengusi Teisingumo ministerija Projekto poveikio konkurencijai vertinimo neatliko, o Projekto lydinčiuose dokumentuose nepateikė jokių šio imperatyvaus reikalavimo nevykdymą pateisinančių argumentų. Taigi, Projektas gali būti teikiamas Seimui svarstyti tik atlikus jo poveikio konkurencijai vertinimą.

  prekyba su konkurencija

  Kadangi akivaizdu, kad Projektas kelia rimtų abejonių dėl jo atitikimo pamatiniams konkurencijos teisės principams, taip pat siūlytina gauti Konkurencijos tarybos išvadą dėl Projekto nuostatų suderinamumo prekyba su konkurencija konkurencijos taisyklėmis. Kainų reguliavimas pažeistų daugelio vartotojų interesus, todėl negali būti pateisinamas tautos gerovės siekiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis Teikiamu siūlymu galėtų būti iškreipiama viena iš svarbiausių Konkurencijos įstatyme numatytų konkurencijos sąlygų — kaina.

  Maisto prekių, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų reguliavimas ne tik neapgintų vartotojų interesų, bet priešingai — juos pažeistų, nes rinkos kainų reguliavimas ribotų konkurenciją, trukdyti rinkos mechanizmams funkcionuoti prekybos maisto prekių, vaistinių preparatų ir medicinos prekyba su konkurencija rinkoje. Ribojimas konkuruoti kaina, tikėtina, lems prekių deficitą.

  Kaip žinia, deficito sąlygomis klesti šešėlinė prekyba, kai nelegalūs perpardavinėtojai prekes perka reguliuojama kaina, o parduoda  sunkiai kontroliuojamoje šešėlinėje rinkoje. Ekstremali situacija nelygintina su monopoline rinka, kurioje kainų reguliavimas yra pateisinamas vartotojų interesų gynimo tikslu V.

  Joje taip pat aptariama verslo praktika, galinti riboti konkurenciją ir mažinti vartotojų pasirinkimą. Įmonėms turėtų būti suteikta laisvė pasirinkti internetinės prekybos strategiją.

  Maisto prekių, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų reguliavimas prieštarautų ES teisei VI. Projekte numatytas teisinis reguliavimas neatitinka  Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuluotų teisinio reguliavimo aiškumo ir apibrėžtumo, taip pat teisinio tikrumo principų reikalavimų.

  prekyba su konkurencija

  Projektu siūlomas teisinis reguliavimas yra neįgyvendinamas. Lietuvos prekybos įmonių asociacija nepritaria skubotiems teisiniams kainų reguliavimams, kurie problemų savaime neišspręs, o kaip tik turės neigiamą įtaką.

  prekyba su konkurencija uždarbis interneto anketoje