Apdailos variantai

Realių variantų pavyzdys

Rūta Kazlauskaitė komentuoja m. Kalbos komisijos patvirtintus veiksmažodžių kirčiavimo normos pakeitimus. Tartis ir kirčiavimas. Dalis funkcionuojančių kirčiavimo variantų ištisus dešimtmečius laikyti neteiktinais bendrinei kalbai ir tik pastaruoju laiku, atsižvelgus į realią vartoseną, jie nuosekliai peržiūrimi, įvertinami.

Persvarstyti nusistovėjusias normas ir jas pakoreguoti, teikti atnaujintas rekomendacijas leidžia informatyvūs sisteminiai duomenys apie visuomenės kirčiavimo polinkius. Pagrindiniai principai, kuriais remdamasi VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisė parengė mišriųjų, priesaginių ir pirminių veiksmažodžių kirčiavimo rekomendacijas, realių variantų pavyzdys trys.

Rekomendacijos atnaujintos taip: 1 išbraukti neaktualūs variantai, 2 sukeisti vietomis anksčiau aprobuoti variantai, į priekį iškeliant dažnesnį, ir 3 naujai įrašyti antrieji variantai. Antrasis tapo neaktualus atsisakius pamatinio žodžio lieti antrojo tvirtagalio varianto liẽti žr. VLKK protokoliniu nutarimu Nr.

Tokiu būdu variantus nèrvinti nèrvina, nèrvino ir ner̃vinti ner̃vina, ner̃vino tapo būtina sukeisti vietomis.

Senoji lietuvių raštija

Vietomis apkeisti ir dar vieno nustatyti pasirinkimo sandorio vertę — krusčioti — variantai: kirčiuojamas šaknyje — krùsčioti krùsčioja, krùsčiojo — įrašytas pirmasis. Pateikimo tvarka pakoreguota atsižvelgus į visuomenės kirčiavimo tyrimo rezultatus: jaunimui atstovaujantys studentai ir vidurinės kartos atstovų kirčiavo krùsčioji ir krùsčioja kirčiuotos priesagos variantui krusčióji ir krusčiója pirmenybę teikė atitinkamai 19 ir 43 informantai.

Atkreiptinas dėmesys, kad to paties žodžio kirčiavimo variantai rikiuojami pagal paplitimą, o ne pagal svarbą, todėl yra tokios pačios vertės, norminiai. Kalbos vartotojai gali rinktis bet kurį variantą; svarbiausia nuosekliai laikytis jį apibrėžiančių taisyklių.

Realusis skaičius

Dėl vienodo aprobuotų variantų statuso ir nepriimtino, klaida laikomo, variantų vartojimo pramaišiui žr. PN-9 k Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad kai kurių priesaginių ir mišriųjų veiksmažodžių tradicinis vieno modelio kirčiavimas tik iš dalies atitinka šių dienų realybę.

realių variantų pavyzdys

Jo reikalingumas visų pirma grindžiamas dvejopa žodžių brangùs, -ì vns. Apklausų duomenys patvirtina, kad brañginti yra dažnas. Tiriamąją veiksmažodžio formą su priešdėliu pa- tvirtagališkai sukirčiavo 62 informantai studentai tvirtapradiškai — Kitaip negu įprasta, imama kirčiuoti dėl analogijos — kitų panašių žodžių ar formų poveikio.

Epale - Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma

Tokie nauji variantai kalboje plinta, ima konkuruoti su aprobuotaisiais, įsitvirtina. Normos koreguotos, jei naujuosius variantus rinkosi bent pusė apklaustų vartotojų. Pavyzdžiui, vidurinės kartos realių variantų pavyzdys būtojo kartinio laiko ir esamojo laiko 3 asmens formas nubogino, kukčioja kone sutartinai kirčiavo trečiajame nuo galo skiemenyje: nubõgino arba nubógino pavyzdžiai iš visųkùkčioja iš pavyzdžių.

Kirčiuodami bendraties formą kaityti, dauguma informantų 65 iš akcentavo ne priesagos -ýti skiemenį, o šaknį. Pasiūlytas ir trijų mišriųjų veiksmažodžių: čáižyti čáižo, čáižėkaitýti kaĩto, kaĩtė ir smaigýti smaĩgo, smaĩgė antrasis variantas čaižýti čaĩžo, čaĩžėkáityti káito, káitėsmáigyti smáigo, smáigė. Šie veiksmažodžiai kirčiavimu prisišlieja prie m.

Gegnių tvirtinimas. Mano pavyzdys.

PN-8 k Apžvelgiant pirminių veiksmažodžių kirčiavimo kitimo polinkius, išryškintini du dalykai. Pirma, veiksmažodžiai, kurie esamojo laiko 3 asmenyje turi galūnę po minkštojo priebalsio, t.

Atitinkamai po kietojo priebalsio esanti galūnė -a tarsi inspiruoja realių variantų pavyzdys šaknį. Antra, panašios fonetinės struktūros veiksmažodžių kirčiavimas kinta iš esmės ta pačia linkme, vienodėja, nes dažnesni kitaip kirčiuojami panašūs veiksmažodžiai klibina nusistovėjusią sistemą.

Apdailos variantai

Sakysime, tokie tvirtapradžiai veiksmažodžiai kaip gérti gẽria, gė́rė ar tvérti tvẽria, tvė́rė neabejotinai veikia nuo seno tvirtagališkai šaknyje kirčiuojamus ber̃ti bẽria, bė̃rėper̃ti pẽria, pė̃rėsver̃ti svẽria, svė̃rėžer̃ti žẽria, žė̃rė.

VLKK rekomendacija R-1 k aprobuoti išplitę šalutiniai tvirtapradžiai jų variantai bérti bẽria, bė́rė realių variantų pavyzdys, pérti pẽria, pė́rėsvérti svẽria, svė́rėžérti žẽria, žė́rėo šiuo metu, parodant įsivyravimą, jie jau iškelti į priekį, tapo pagrindiniai.

realių variantų pavyzdys

Apkeisti vietomis ir dar dviejų veiksmažodžių variantai, nuo šiol: lóbti lóbsta, lóbolõbti lõbsta, lõbo ir raĩšti raĩšta, raĩšoráišti ráišta, ráišo. Didesnė naujovė — siūlymas 40 pirminių veiksmažodžių kirčiuoti pagal du tipus.

Įkvepiantis pavyzdys: Rasos istorija iš pirmų lūpų

Pasirinkus naująjį teikiamą variantą, kirtis esamojo ir būtojo kartinio laiko pirmojo ir antrojo asmens formose nušoka į galūnę: al̃ksta — alkstù, alkstì, al̃ko — alkaũ, alkaĩ ir t. Tokių tvirtagalės šaknies priešdėlinių veiksmažodžių kaip suvõkti suvõkia, sùvokėsusivõkti susivõkia, susìvokė būtojo kartinio ne esamojo laiko 3 asmens forma turi kirčiuotą priešdėlį, arba, jei yra, — sangrąžos dalelytę.

Dažnos priešdėlinės pirminių veiksmažodžių formos suregistruotos rekomendacijoje. Buvę vieninteliai realių variantų pavyzdys, dabar pagrindiniais pripažinti tvirtagalės šaknies blỹkšti blỹkšta, blỹškoblõgti blõgsta, blõgorė̃pti rė̃pia, rė̃pėsliuõgti sliuõgia, sliuõgėtvir̃kti tvir̃ksta, tvir̃ko papildyti šalutiniais tvirtapradės šaknies variantais blýkšti blýkšta, blýškoblógti blógsta, blógorė́pti rė́pia, rė́pėsliúogti sliúogia, sliúogėtvìrkti tvìrksta, tvìrko.

Priimtas sprendimas suvienodinti visų dviskiemenių veiksmažodžių, šaknyje turinčių antrinius dvigarsius ėl, ėr, ol, or, normas.

realių variantų pavyzdys

Rekomenduojama šiuos veiksmažodžius kirčiuoti dvejopai, variantus su tvirtapradžiais ė́l, ė́r, ól, ór teikiant pirmuosius, pvz. Realioje vartosenoje linkstama prie tvirtapradžio varianto, plg. Pirminių veiksmažodžių kirčiavimo pakeitimų daugiau, jie apima didesnį žodžių skaičių, todėl m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomenduojamų daiktavardžių, būdvardžių, veiksmažodžių suvestinius abėcėlinius sąrašus žr.

realių variantų pavyzdys intelektualūs patarimai, kaip užsidirbti pinigų

Danutė Liutkevičienė. Biudžetinė įstaiga. Kodas Juridinių asmenų registre Gedimino pr. Konsultuojame 8.