Asmens duomenų tvarkymas

Socialinių paslaugų brokeris, Rinkitės nekilnojamojo turto brokerį tarsi chirurgą - UNOHUB

Socialinių paslaugų centro "Saulės zuikučiai"

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą. Esant poreikiui Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais apie tai, kai būtina pagal teisės aktus, Jus tinkamai informavę. Priklausomai nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo, Draudimo brokeris veikia kaip asmens duomenų valdytojas arba kaip asmens duomenų tvarkytojas: Draudimo brokeris veikia kaip asmens duomenų valdytojas, kai: Vertina Jūsų draudimo poreikius ir teikia Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį pasiūlymą draudimo sutarčiai sudaryti.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume įvertinti Jūsų draudimo poreikius pvz.

Įmonė Socialinės garantijos

Tarpininkauja sudarant draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad tarpininkautume Jums sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove. Teikia pagalbą administruojant draudžiamuosius socialinių paslaugų brokeris.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekianti teikti Jums pagalbą administruojant draudžiamąjį įvykį, pateikiant draudikui visą draudžiamajam įvykiui administruoti reikalingą informaciją, dokumentus, stebint bylos eigą ir atliekant kitus pagalbinius veiksmus ryšium su draudžiamuoju įvykiu bei tarpininkavimu.

Siūlo savo paslaugas Jums. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant pateikti Jums aktualią informaciją apie mūsų paslaugas įskaitant teikiamas kartu su mūsų partneriais, pvz.

Įmonės aprašymas:

Šiuo tikslu Mes galime stebėti Jūsų poliso galiojimo datą ir siųsti Jums pranešimus apie besibaigiantį draudimo polisą, teiraudamiesi, ar pageidautumėte pratęsti draudiminę apsaugą. Tokių pranešimų Jums nesiųsime, jei būsite paprieštaravę dėl jų siuntimo. Prieštaravimą galite pateikti el.

Saugo savo teises ir interesus. Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises, pvz. Vysto, kuria ir gerina savo paslaugų kokybę. Minimalia verslo poreikiams būtina apimtimi ir, kai įmanoma, nuasmeninus, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, pvz. Šiuo atveju, t. Draudimo brokeris veikia kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytojas, kai: Administruoja Jūsų sudarytą draudimo sutartį.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti jau sudarytą draudimo sutartį, t. Formuoja ataskaitas draudikams jų užsakymu Duomenų valdytojams. Vykdo Dvejetainiai opcionai naudingi brokeriui skolinių įsipareigojimų priežiūrą draudikų pavedimu.

Draudimo brokeris neįsipareigoja informuoti asmenis apdraustuosius, naudos gavėjus, draudžiamojo turto savininkuskurių asmens duomenis Jūs pateikiate Draudimo brokeriui, dėl jų asmens duomenų socialinių paslaugų brokeris vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 95 pajamos iš bitkoinų mito ar realybės 4 dalimi, išskyrus tais atvejais, jeigu būtų tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys.

Pateikdami trečiųjų asmenų asmens duomenis Draudimo brokeriui Jūs užtikrinate, kad tokie tretieji asmenys yra socialinių paslaugų brokeris informuoti apie tai, kad jų asmens duomenis tvarkys Draudimo brokeris bei patvirtinate, kad juos supažindinote su šiame Pranešime skelbiama informacija.

Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas.

Naršymo meniu

Sveikatos duomenys tvarkomi tik ta apimtimi, kiek tai reikalinga Jūsų poreikių įvertinimui, konkrečios draudimo sutarties sudarymui bei draudžiamojo įvykio administravimui; Su draudžiamuoju įvykiu susijusius duomenis apdraustųjų ir naudos gavėjų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el.

Asmens duomenų šaltiniai. Draudimo brokeris, veikdamas ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas, Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų kai duomenis pateikiate Mums prašant ar savanoriškaitrečiųjų asmenų pvz.

Spausdinti Kas yra draudimo brokeris?

Duomenų tvarkytojai. Draudimo brokeris gali pateikti Jūsų duomenis savo duomenų tvarkytojams subrangovamskurie teikia Draudimo brokeriui IT, buhalterines, skolų išieškojimo ar kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Draudimo brokerio vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Draudimo brokerio nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Draudimo brokeris pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinti Jūsų teisių apsauga.

Asmens duomenų gavėjai. Draudimo brokeris taip pat gali teikti Jūsų asmens duomenis atsakydamas į notarų socialinių paslaugų brokeris, antstolių kontorų bei teismų arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Asmens duomenų saugojimo terminas. Draudimo brokeris, veikdamas kaip duomenų valdytojas, draudimo dokumentus pvz.

Susisiekite

Draudimo brokeris, veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, asmens duomenis saugo duomenų valdytojų nustatytą terminą. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos. Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. Draudimo brokeris, veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, Jūsų asmens duomenis tvarkys vadovaudamasis duomenų valdytojų draudikų nurodymais.

socialinių paslaugų brokeris koks yra pasirinkimo būdas

Jūsų teisės. Tais atvejais, kai Draudimo brokeris Jūsų asmens duomenis tvarko kaip duomenų valdytojas, Jūs turite šias teises: Gauti informaciją apie Draudimo brokerio tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti ir bei kokiu pagrindu tvarkomi; Kreiptis į Draudimo brokerį su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti.

Socialinės garantijos, UAB brokerių bendrovė

Tokiu atveju Jūs turite pateikti parašymą, kurį gavęs Draudimo brokeris patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Draudimo brokeriui labai svarbu, kad jo turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi; Kreiptis į Draudimo brokerį su prašymu sunaikinti Jūsų asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą — tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai; Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti Jūsų sutikimo pagrindu; Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; Visas aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Draudimo brokerį el.

Nepavykus išspręsti klausimo su Draudimo brokeriu, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją www. Tais atvejais, kai Draudimo brokeris veikia kaip duomenų tvarkytojas, Jūs turite teisę socialinių paslaugų brokeris socialinių paslaugų brokeris nurodytų teisių įgyvendinimo kreiptis socialinių paslaugų brokeris Draudimo brokerį el. Vaizdo stebėjimas Bendrovės turto ir asmenų pagrindinės uždarbio rūšys tinkle tikslu.

Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovėje adresu Algirdo g. Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu, teisėto Bendrovės ir trečiųjų asmenų interesų pagrindu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Draudėjo Baltijos paslaugų brokeris socialinio draudimo įmokų, baudų bei delspinigių skolos

Vaizdo stebėjimą Draudimo brokeris organizuoja taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija patalpa, patalpos dalis. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis. Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto apgadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų socialinių paslaugų brokeris tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Draudimo brokerio patalpoje.

Rinkitės nekilnojamojo turto brokerį tarsi chirurgą - UNOHUB

Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Draudimo brokerio darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai. Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys epizodai perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis. Jūs turite teisę peržiūrėti su Jūsų duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę.

100 dvejetainių variantų prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas Jūsų t. Gavus Jūsų prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše be Jūsų, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įraše matomi tretieji asmenys nuasmeninami užtušuojamio kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų socialinių paslaugų brokeris privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik Draudimo brokeriui sutikus. Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bendrovėje tikslu. Potencialūs Bendrovės darbuotojai kandidatai, asmenys ieškantys darbo Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai.

Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu jei potencialus darbuotojas socialinių paslaugų brokeris Bendrovę kreipiasi elektroniniu paštu. Be to, potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą gali susipažinti šiame Pranešime.

Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovėje skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

socialinių paslaugų brokeris mes uždirbame pinigus, bet nerenkame

Jeigu potencialus darbuotojas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Draudimo brokerio skelbiamą poziciją, potencialaus darbuotojo asmens duomenys yra sunaikinami.

Atrinkto potencialaus darbuotojo duomenys gali būti saugomi būsimų Draudimo brokerio darbuotojų atrankų tikslu tik gavus jo sutikimą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Pranešimo skyriuje nurodytu tikslu, potencialus darbuotojas gali bet kuriuo metu susiekdamas su Draudimo brokeriu internetinėje svetainėje www.

gauti simbolinį kodą

Draudimo brokerio paskyros socialinės žiniasklaidos socialinių paslaugų brokeris. Draudimo brokeris valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook. Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kuo bendraujate ir kitą informaciją.